Menu:

Welkom bij sypol.be

Advies 58.113/2 van 21 september 2015 over ontwerp van koninklijk besluit ‘houdende bepalingen
inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geintegreerde politie.
Zie vooral punt 3 door ons gearceerd!

Intussen heeft het kabinet BZ al aanvulling en verbetering aangebracht aan het ontwerp K.B. volgens de bemerkingen weergegeven in het advies van de Raad van State.
Deze “aangepaste” versie kunt U in bijlage nakijken.
SYPOL.BE onthoudt zich van enige commentaar maar wacht hiervoor op het advies van haar advocaten.
 

Nieuwsberichten

Vorige berichten >