Menu:

Mandaat SEPA Europese domiciliering - CORE

VOOR EEN TERUGKERENDE INVORDERING
 
Door dit mandaatformulier te ondertekenen, geeft u toestemming aan HET SYNDICAAT VAN DE BELGISCHE POLITIE een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van HET SYNDICAAT VAN DE BELGISCHE POLITIE.

U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen door uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in uw overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.