Menu:

Mandaat SEPA Europese domiciliering - CORE

VOOR EEN TERUGKERENDE INVORDERING
 
Door dit mandaatformulier te ondertekenen, geeft u toestemming (A) aan HET SYNDICAAT VAN DE BELGISCHE POLITIE een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren; en (B) aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van HET SYNDICAAT VAN DE BELGISCHE POLITIE.

U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen door uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in uw overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.