Menu:

Aansluitingsformulier

Ik neem er kennis van dat mijn lidmaatschap blijft zo lang het niet door mij wordt opgezegd per aangetekend schrijven of door het overmaken van een e-mail aan admin@sypol.be. 
Mijn maandelijks lidgeld van € 13,75 zal betaald worden op de rekening
BE90 0011 5020 0132 BNP PARIBAS FORTIS
door middel van een domiciliëring. 
Gelieve ons van elke verandering in bovenstaande gegevens op de hoogte te stellen!