Menu:

Optimalisatie federale politie

Dit voorstel is het antwoord van de werkgroep optimalisatie op de dringende vraag om de inrichting van de federale politie met betrekking tot haar basisfuncties te verbeteren. Het voorstel is gebaseerd op: de opdracht van de minister van Binnenlandse zaken voor deze werkgroep, het rapport ‘10 jaar politiehervorming’, de opdrachtbrief van de commissaris-generaal, de vroegere voorstellen tot reorganisatie van de federale politie en de vele gesprekken die in het raam van deze opdracht werden gevoerd. De samenstelling van de werkgroep, bestaande uit externen en leidinggevenden van de politie (zowel federaal als lokaal) en het feit dat de voorstellen gebaseerd zijn op consensus binnen de werkgroep hebben duidelijk een meerwaarde geboden aan de kwaliteit en intensiteit van de discussies en ook aan de aard en de inhoud van de voorgestelde optimalisatie.

Nieuwsberichten

Vorige berichten >