Menu:

Flash 174: Alcoholpolitiek stigmatiseert

Onze vakbond stemt zonder meer in met het Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende de beroepsethiche code voor de politiediensten, en meerbepaald punt 44 dat het verbruik van alcohol en psychotrope stoffen tijdens de uitoefening van de dienst verbiedt.  Dat wil niet zeggen dat we bepaalde aspecten van de nota van de commissaris-generaal over de algehele politiek op het vlak van het gebruik van alcohol voor de federale politie zonder zure oprispingen verteerden…  Bedoelde nota werd immers breed in alle nieuwsberichten uitgesmeerd en liet veronderstellen dat alcohol een groot probleem vormt.  Als dat niet zo zou zijn, waarom zou er dan immers een nota over geschreven worden, nietwaar?  Dergelijke nestbevuiling kunnen we missen als kiespijn; het personeel verwacht van de commissaris-generaal een project waar we ons met zijn alleen achter kunnen scharen.  Stigmatisering en verkleutering horen daar niet bij...  De instemming met de maatregel is bij de federale politie dan ook ver te zoeken.

Nieuwsberichten

Vorige berichten >