Menu:

SYPOL.BE - Het Syndicaat van de Belgische Politie, de Staatsveiligheid en de Penitentiaire Instellingen..

Welkom bij Sypol.be!

SYPOL.BE is een neutrale, apolitieke en autonome vakbondsorganisatie.

Onze organisatie moet helemaal niet rapporteren aan een centrale die afhankelijk is van een politieke macht die haar bovendien subsidieert. Wij zijn meer dan blij dat wij op geen enkele manier ondergeschikt zijn aan een politiek orgaan, laat staan dat we moeten rapporteren aan een elitaire kaste die zich vastklampt aan de macht en de privileges die zij onophoudelijk nastreeft.

Ontstaan bij de hervorming van de politiediensten in 2001, werd onze organisatie vervolgens open gesteld voor het personeel van de penitentiaire inrichtingen (Sypol EPI) en de Staatsveiligheid (Sypol VSE).
SYPOL.BE is een officieel syndicaat dat bij koninklijk besluit werd erkend en dat - zoals om het even welke andere vakbond - diezelfde rechten geniet zoals die vastgelegd zijn in de vakbondswet.
Binnen de Staatsveiligheid treedt Sypol VSE op als een representatieve vakbond.

SYPOL.BE wordt gerund door collega's die dagdagelijks op het terrein staan en zich vrijwillig inzetten voor alle leden van elke dienst, zowel individueel als collectief, maar steeds met het doel te strijden tegen elke vorm van discriminatie.

Onze leden genieten van een professionele rechtsbijstandverzekering waarbij een maximale tussenkomst van € 8000 is gegarandeerd.  Vanaf 1 januari 2020 worden de aanvragen 'rechtsbijstand' evenwel behandeld en ten laste genomen door SYPOL BE zelf overeenkomstig de modalieiten bepaald door de Raad van Bestuur.   

Via het solidariteitsfonds genieten de leden van SYPOL.BE van een premie voor geboorte, adoptie en overlijden. De begunstigden moeten het verzoek binnen drie maanden indienen.

Voor vragen kan u ons secretariaat steeds bereiken via e-mail: admin@sypol.be of telefonisch op het nummer 0495 / 47.55.50.
Onze perswoordvoerder Dirk Lauwers kan je bereiken op het nummer 0486 / 43.73.65.

Als je je als vrijwilliger of afgevaardigde bij ons team wil voegen, neem dan contact op via admin@sypol.be.

Om u te dienen!
De voorzitter,
Jean-Marie HOTTAT.